YETERLİLİKLER
Otomotiv Teknolojisi1-Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir.2-Yönetim fonksiyonlarını bilir. 3-Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir4-Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir.5-Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilir6-Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir.7-Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir8-Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilir.9-Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir.10-Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrar.11-Özel cihaz ve aparatları kullanabilir. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir. Kendi eksikliklerini bilir ve bunları tamamlamanın yollarını araştırır12-Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir13-Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.14-Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrar.15-Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilir.16-Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini bilir.17-Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular. Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir18-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir19-İş hayatında meslek etiğinin önemini bilir.20-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.21-Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.22-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak23-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.